Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Επιστολή κινητοποίησης προς Ειδικούς Παιδαγωγούς

Λόγω των ταχέων εξελίξεων και της γενικότερης κρίσης σε αναρίθμητους τομείς στη χώρα μας, κρίναμε απαραίτητο να αναδημοσιεύσουμε την παρακάτω επιστολή των συναδέλφων-ειδικών παιδαγωγών, οι οποίοι καλούν για άμεση κινητοποίηση:

“Αγαπητέ Συνάδελφε – Ειδική/έ Παιδαγωγέ

Η Ειδική Αγωγή ως επιστημονικό πεδίο αλλά και ως επαγγελματικός χώρος   απασχολεί μια πλειάδα από επαγγελματικές ειδικότητες  οι οποίες με τον καιρό έχουν περιγράψει ένα πεδίο δραστηριότητας το οποίο προστατεύουν με τη δημιουργία επαγγελματικών συλλόγων και την προσπάθεια νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
Γνωρίζετε, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, ότι έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες στο παρελθόν για την δημιουργία ενός επαγγελματικού συλλόγου οι οποίες δυστυχώς δεν είχαν την απήχηση εκείνη που θα καθιστούσε τον κλάδο μας ικανό να ασκήσει την πίεση που απαιτείται για να κατοχυρώσει επαγγελματικά δικαιώματα και να τοποθετήσει στο χάρτη το επάγγελμα του Ειδικού Παιδαγωγού.
Οι προσπάθειες αυτές κρίνονται ως απαραίτητες για την προστασία  και την προώθηση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων μας.  Το χρονικό αυτό σημείο είναι κομβικής σημασίας για την κατοχύρωση του επαγγέλματος για λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω.
Οι πρόσφατες εξελίξεις σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είχαν ως σημείο εκκίνησης την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ,  ενός ασφαλιστικού οργανισμού-ομπρέλα στον οποίο θα υπάγονται αρκετά από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΙΚΑ κλπ) θέτουν εκ νέου το ζήτημα της κατοχύρωσης του επαγγέλματος του Ειδικού Παιδαγωγού. Η κατοχύρωση αφορά το  δικαίωμα εκτέλεσης  συγκεκριμένων θεραπειών (ειδική διαπαιδαγώγηση, εκμάθηση δυσκολιών) των οποίων το κόστος καλύπτεται εν μέρει από τα ασφαλιστικά ταμεία και ως συνέπεια θα οριοθετήσει τις προσπάθειες άλλων επαγγελματικών κλάδων να διεκδικήσουν με επιτυχία την εκτέλεση των θεραπειών αυτών.
Θεωρούμε ότι οι εξελίξεις αυτές αν και αφορούν κυρίως τη δραστηριοποίησή μας στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως ελεύθερων επαγγελματιών, είτε ως έμμισθων συνεργατών, αποτελούν την αρχή μιας σειράς αλλαγών οι οποίες θα έχουν ευρύτερες συνέπειες για την άσκηση του επαγγέλματός μας και θα ορίσουν το πλαίσιο  της επαγγελματικής μας δραστηριότητας για τα επόμενα χρόνια. Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της από κοινού ενεργοποίησής μας  για την επίτευξη του κοινού σκοπού.

Με τιμή
Τα μέλη της Επιτροπής Ad hoc
Χρήστος Σκαλούμπακας
Χριστίνα Κοτρώνη
Ιωάννης Χατζηπαντελής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...