Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Η έλλειψη σχολικών βιβλίων θα αποτελέσει κίνητρο για χρήση του "ψηφιακού σχολείου";;


Η κρίση στη χώρα μας έχει παραλύσει τους περισσότερους τομείς του κρατικού μηχανισμού, με συνέπεια να ενισχύεται ολοένα η απογοήτευση και το φως της αισιοδοξίας για ένα λαμπρό μέλλον να αργοσβήνει. Σαφώς, από αυτή την αναταραχή δε θα παρέμεινε ανεπηρέαστη η Ελληνική εκπαίδευση, η οποία από τις απαρχές της αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις και διαπράττει σημαντικές πελαγοδρομήσεις.

 
Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα, ύστερα από πολλά χρόνια, οι μαθητές  θα οδεύσουν στα σχολεία τους  χωρίς να έχουν τις δικαιολογημένες προσδοκίες για την καθιερωμένη παραλαβή των σχολικών βιβλίων του έτους!!!
Το Υπουργείο Παιδείας βέβαια εξήγγειλε κάποιες δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μέχρι λοιπόν την παράδοση όλων των βιβλίων που πρέπει να δοθούν σε κάθε μαθητή (εξάλλου, ακόμα τουλάχιστον υποτίθεται ότι έχουμε δωρεάν παιδεία!), θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

«1. Αξιοποίηση και συστηματική χρήση όλων των βιβλίων, των βοηθημάτων και του πρόσθετου διδακτικού υλικού, που υπάρχουν ως περίσσευμα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από βιβλία που επεστράφησαν, μετά την πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Υπουργείο Παιδείας το Νοέμβριο του 2010, για την επαναχρησιμοποίηση των σχολικών βιβλίων.


2. Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει, στο σύνολό του, αναρτημένο στο διαδίκτυο, μια πρωτοβουλία που αναπτύχτηκε στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου». 


3. Αξιοποίηση των DVD με περιεχόμενο τα σχολικά βιβλία ανά τάξη Γυμνασίου και Λυκείου, τα οποία λόγω του προβλήματος παρήγαγε το υπουργείο Παιδείας, μόλις εντοπίσθηκε το πρόβλημα. Ήδη, ξεκίνησε η αποστολή τους προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις μεγάλες σχολικές μονάδες και δίνεται η διαβεβαίωση ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να διατίθενται σε κάθε μαθητή. Τα DVD αυτά αποτελούν την προσωπική «Βιβλιοθήκη» κάθε μαθητή, που είναι αξιοποιήσιμη και χωρίς να είναι αναγκαία η σύνδεση μέσω διαδικτύου.


4. Ανάδειξη της πρωτοβουλίας για την επαναχρησιμοποίηση των σχολικών βιβλίων.Με άλλα λόγια, οι μαθητές καλούνται μέσα από μία σχολική καμπάνια να προσκομίσουν τα βιβλία της προηγούμενης χρονιάς για να υποστηρίξουν τους συμμαθητές των άλλων τάξεων. 


5. Συνεργασία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (διοίκηση, σχολικοί σύμβουλοι και όλοι οι εκπαιδευτικοί), ώστε να υπάρξει πρόγραμμα δράσης για την αξιοποίηση κάθε πρόσφορης λύσης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου.


6. Στοίχιση της διοικητικής πυραμίδας (κεντρική υπηρεσία - υπηρεσία ΟΕΔΒ, Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές σχολικής μονάδας) μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για καταγραφή των ελλείψεων, ανά σχολική μονάδα. Η καταγραφή αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.


7. Συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής για να οργανωθεί η επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους φορείς της περιοχής, που μπορούν να υποστηρίξουν την αναπαραγωγή πρόσθετου διδακτικού υλικού (Δήμοι, Σχολικές Επιτροπές, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ).


8. Από τις 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου θα γίνεται αναπαραγωγή του αναγκαίου διδακτικού υλικού - σε εβδομαδιαία βάση - που θα υποστηρίξει τους μαθητές, για τους οποίους δεν έχουν εξασφαλιστεί άλλα μέσα.


9. Προώθηση και ενίσχυση κάθε εθελοντικής πρωτοβουλίας από μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμους, τοπικούς φορείς.
Οι πρώτες αποστολές από τα αποθέματα που υπήρχαν έγιναν προς την νησιωτική Ελλάδα και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου και η κάλυψη σε βιβλία φτάνει σήμερα μέχρι και το 85%. Ήδη άρχισαν και οι νέες παραλαβές και η προώθησή τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.»
Κατά την άποψη μου, το καλό που μπορεί να προκύψει από αυτή την αναστάτωση και τον μη ορθό προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η προώθηση για τη χρήση του λεγόμενου «Ψηφιακού Σχολείου»                                                     (http://digitalschool.minedu.gov.gr/).

Αναλυτικά, πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου σχεδιάστηκε από το Υπουργείο, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε όλα τα διδακτικά βιβλία όλων των βαθμίδων, συν το γεγονός ότι παρέχονται δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για τους μαθητές, υποστηρικτικό υλικό κάθε διδακτικού βιβλίου, εγκυκλοπαίδειες, χρήσιμοι σύνδεσμοι  και τέλος το διδακτικό βιβλίο του μαθητή σε μορφή pdf και ως e-book!

Είναι σημαντικό επομένως, η αρνητική χροιά της ελλείψεως των σχολικών βιβλίων να απαλυνθεί τουλάχιστον από μια σπουδαία προσπάθεια για μια πιο γόνιμη και ουσιαστική χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...