Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Παραπομπή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ;


ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
 ΠΑΡΑΠΕΜΨΟΥΜΕ ΣΕ ΚΕΔΔΥ
 ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ; 


Όπως προκύπτει από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ υπάρχει μεγάλη αναμονή των αιτημάτων για αξιολόγηση (σε αρκετά ΚΕ.Δ.Δ.Υ η αναμονή φτάνει και μέχρι 2 με 3 χρόνια από την ημέρα αίτησης!), καθώς αφενός δεν υπάρχει επαρκή ή κατάλληλο προσωπικό, το οποίο έχει επανδρώσει τα κέντρα και αφετέρου οι αιτήσεις είναι αρκετές λόγω μη ορθής ενημέρωσης και αρχικής αντιμετώπισης από το πλαίσιο του σχολείου.  

Για τον ανωτέρω λόγο, πριν οι γονείς απευθυνθούν στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ θα πρέπει να εκτιμηθεί η κατάσταση από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να τελεστεί εφόσον εντοπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες του εκάστοτε μαθητή, είναι να καλεστεί ο Σχολικός Σύμβουλος ειδικής αγωγής της περιοχής τους, με σκοπό να τον συμβουλευτούν και να καταρτίσουν από κοινού ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης βραχύχρονης διάρκειας. Σαφώς, αν κατά την άποψη του Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν έντονες ενδείξεις για σημαντική μαθησιακή δυσκολία, τότε σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί να παραπεμφθεί ο μαθητής στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Στη συνέχεια, ο γονιός του μαθητή επικοινωνεί με το αρμόδιο ΚΕ.Δ.Δ.Υ και αιτείται για διάγνωση και αξιολόγηση του παιδιού του. Εφόσον, οριστεί η ομάδα αξιολόγησης, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ έρχεται σε επικοινωνία με τους γονείς και ορίζονται τα ραντεβού που χρειάζονται για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Μετά την περάτωση των ραντεβού και τη συνεδρίαση της ομάδας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ συντάσσεται γνωμάτευση (όταν ο μαθητής εμπίπτει στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) ή έκθεση. Ένας από την ομάδα αξιολόγησης αναλαμβάνει να ανακοινώσει στους γονείς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, καθώς και να τους αναλύσει τις δυσκολίες που εντοπίστηκαν και τέλος να προτείνει κατάλληλες διαδικασίες αποκατάστασης/ αντιμετώπισης. Εφόσον αποδεχτούν οι γονείς το αποτέλεσμα της διάγνωσης, υπογράφουν, κρατούν ένα αντίγραφο και ένα αντίγραφο αποστέλλεται στο σχολείο προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν αποδεχτούν το πόρισμα έχουν το δικαίωμα να μην υπογράψουν και ο φάκελος του παιδιού τοποθετείται στο αρχείο. 

  Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το σχολείο θα πρέπει να συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης παρέχοντας στην υπηρεσία οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις δυσκολίες του μαθητή. Η γνωμάτευση που παρέχεται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ έχει ισχύ για 3 χρόνια, σε περίπτωση ανανέωσης θα πρέπει να απευθυνθούν οι γονείς ξανά στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαγνωστική έκθεση των  ιδιωτικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών κέντρων δεν λαμβάνεται υπόψη από τα δημόσια σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...