Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

"Ένα παιδί που έτυχε να έχει αυτισμό και όχι ένα αυτιστικό που έτυχε να είναι παιδί!"Π
ραγματολογικές δυσκολίες
Α
νάγκη για αυτό-ρυθμιστικές συμπεριφορές (στερεοτυπίες)
Ι
διαίτερες περιοχές δυνατοτήτων (νησίδες δεξιοτήτων)
Δ
υσκολίες στην αναγνώριση του συναισθήματος (αλεξιθυμία)
Ι
σχυρές αισθητηριακές αναζητήσεις ή/και αποφυγές
Μ
οναχικότητα ή από την άλλη υπερ-κοινωνικότητα
Ε
πικοινωνιακές δυσκολίες
Α
ντιληπτικές δυσκολίες στη θεωρία του νου
Υ
περεπιλεκτικές συμπεριφορές
Τ
ακτική και σχολαστική ενασχόληση (εμμονές)
Ι
διαιτερότητες στο φαγητό
Σ
υχνές εκρήξεις θυμού (tantrums)
Μ
οναδικός τρόπος σκέψης
Ο
υσιαστικές δυσκολίες στον σχεδιασμό της προσαρμοστικής αντίδρασης

«Μα πάνω απ’όλα είναι ένα παιδί που έτυχε να έχει αυτισμό και όχι ένα αυτιστικό που έτυχε να είναι παιδί!»
Αξίζει να παρακολουθήσετε και το παρακάτω video που παρουσιάζει με δυνατή μουσική, λέξεις ηχηρές, πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε για τον αυτισμό…: http://www.proseggisi.gr/bp_con/uploads/2011/03/protect-me.wmv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...