Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (General Education)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το λαμπρό φεγγαράκι έπρεπε να φέξει για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι και το σχολείο ,που κάθε φορά αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας, άλλαξε μορφή κ τρόπο λειτουργίας.

Στην παρούσα φάση το σχολείο έχει ως εξής: χωρίζεται σε 2 βαθμίδες την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια.

Στην Πρωτοβάθμια εντάσσονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Από το 2009 η φοίτηση στα νηπιαγωγεία έχει γίνει υποχρεωτική και λειτουργεί ολοήμερο δημοτικό σχολείο από το 2007. Καθώς επίσης, υπάρχουν και πειραματικά δημοτικά.
Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους: της Υποχρεωτικής Κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσφέρεται από το Γυμνάσιο και της Μεταϋποχρεωτικής Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσφέρεται από το Ενιαίο Λύκειο και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλη είδη γυμνασίων, όπως το μουσικό,το καλλιτεχνικό, το αθλητικό (τα λεγόμενα ΤΑΔ ΕΤΑΔ), το πειραματικό. Παραδειγματικά, στα πειραματικά γυμνάσια η εγγραφή του μαθητή γίνεται αφού το παιδί επιλεχθεί με κλήρωση μετά από αίτηση του γονέα. Στα προαναφερθέντα σχολεία το αναλυτικό πρόγραμμα δεν αλλάζει αλλά δίνεται έμφαση στην μουσική ,στα αθλήματα και στα καλλιτεχνήματα αντίστοιχα. 

Επίσης, η φοίτηση στο λύκειο δεν είναι υποχρεωτική. Υπάρχουν τα γενικά λύκεια και η τεχνική εκπαίδευση.  Από την β' τάξη του γενικού λυκείου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις της γ λυκείου. Στην θετική κατεύθυνση τα μαθήματα είναι: μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, στην θεωρητική: αρχαία, λατινικά, ιστορία κ κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο κύκλους: ο πρώτος λέγεται  πληροφορικής κ υπηρεσιών και έχει μαθηματικά, φυσική, ανάπτυξη εφαρμογών κ αρχές διοίκησης, ενώ ο δεύτερος κύκλος λέγεται τεχνολογίας και παραγωγής και έχει μαθηματικά, φυσική, χημεία-βιοχημεία και ηλεκτρολογία. Οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε 6 μαθήματασε εθνικό επίπεδο και σε 4 μαθήματα Κατεύθυνσης. Εξετάζονται και σε 2 μαθήματα Γενικής Παιδείας, από τα οποία το ένα είναι υποχρεωτικά το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το άλλο μπορεί να επιλεγεί από τα παρακάτω μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά κ Στοιχεία Στατιστικής,  Βιολογία, Φυσική, Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν είτε ένα(1) είτε δύο(2) Επιστημονικά Πεδία: στην πρώτη περίπτωση, μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα 5 Επιστημονικά Πεδία. Στη δεύτερη περίπτωση, τουλάχιστον το ένα Πεδίο θα έχει οπωσδήποτε ως μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας τα μαθήματα Κατεύθυνσης. Επίσης, το 6ο μάθημα (επιλεγόμενο) θα είναι υποχρεωτικά το ίδιο (κοινό) και για τα δύο (2) Πεδία.  Άρα, το 6ο μάθημα είναι αυτό που καθορίζει τα δύο (2) Επιστημονικά Πεδία. Ειδικότερα για το 5ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης), οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε 7 μαθήματα, ανεξαρτήτως Κατεύθυνσης: στα 5 υποχρεωτικά μαθήματα προστίθενται τα μαθήματα: Μαθηματικά κ Στοιχεία Στατιστικής και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (http://www.sygchrono-edu.gr/eksetastiko.htm).

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
Στην τεχνική εκπαίδευση υπάρχουν τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ καθώς και οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Τα ΕΠΑΛ είναι τα επαγγελματικά λύκεια. Οι μαθητές ακολουθούν στην β λυκείου κατευθύνσεις, δίνουν πανελλήνιες και έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Τα ΕΠΑΣ είναι επαγγελματικές σχολές. Έχουν κ αυτές κατευθύνσεις και το απολυτήριό τους είναι ισότιμο λυκείου. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ δεν μπορούν να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. "Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ (μετεξέλιξη των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων κατ’ εφαρμογή του νόμου 3475/06), προσφέρουν στους σπουδαστές κατάρτιση, πρακτική άσκηση στο χώρο δουλειάς με αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη στη διάρκεια της διετούς φοίτησης και Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ. Στις ΕΠΑΣ μπορούν να εγγραφούν νέοι ηλικίας 16 έως και 23 ετών, που διαθέτουν ενδεικτικό της Α’ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. Η εκπαίδευση διαρκεί δύο χρόνια (τέσσερα εξάμηνα σπουδών) και ολοκληρώνεται με απονομή Πτυχίου Ειδικότητας" (http://portal.oaed.gr/portal/page/portal/OAED/epas).


 Τα γενικά γυμνάσια, τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ λειτουργούν σε ημερήσια και νυχτερινή βάση.


Οι διεθνείς συγκυρίες κ η μετανάστευση έχουν επιβάλλει την ίδρυση διαπολιτισμικών σχολείων προκειμένου να ενταχθούν οι αλλοδαποί μαθητές στην ελληνική πραγματικότητα.  Για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο διαπολιτισμικό θα πρέπει ο αριθμός των παλιννοστούντων και / ή αλλοδαπών μαθητών να πλησιάζει το 45% του συνολικού αριθμού. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία αυτά επιμορφώνονται και όσοι καλούνται να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται, επιλέγονται με κριτήριο τις γνώσεις τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...